Japanisch
littlegirl15
4

Wo finde ich einen japanischen Text in Umschrift? Hi! Ich suche dringend einen Text der in Japanisch, aber in Umschrift geschrieben ist. Also in unseren Zeichen. Soll in erster Linie ein Trainingstext sein, also um diesen danach eben in Hiragana/Katakana zu übersetzen. Google spuckt mir nichts richtiges aus, wahrscheinlich such ich einfach nach den falschen Sachen. Auf Japanischen Übungsseiten finde ich meistens nur um die 3 kurzen Sätze, danach ist schon wieder Schluss. Hätte evtl jemand einen Geheimtipp in Japanisch lernen bzw einfach einen Text (DinA4 Seite oder ähnliches) der in Umschrift geschrieben ist? Gruß

+0
(3) Antworten
niklaaslp24

Lass mal einen beliebigen jap. Satz/Sätze in jap. Schriftzeichen - z. B. aus der on-line-Ausgabe einer jap. Zeitung - mittels GoogleTranslator (http://www.google.de/language_tools?hl=de) von "Japanisch" in "Deutsch" oder besser in "Japanisch" übersetzen. Klickst du die Taste "Aussprache" [Bild des Lautsprechers] an, hörst du meistens die richtige Aussprache. Klickst du die Taste "Aussprache" [Bild des Buchstabens â] an, findest du meistens eine einwandfreie Transkription des Satzes in lateinischer Schrift, die du dann wieder zurückumschreiben kannst ;-) MfG

hotchili78

Allgemeine Info´s zu Japan auf Japanisch in Umschrift: > Nippon wa (nihongo: Nippon, Nippon/ Nippon; / i o kiku) ajia tairiku no Tōgan oki no kunidesu. Sekai de 4-banme ni ōkina shima no kokka wa, kihon-teki ni jinkō ni shōten o atete 4tsu no shuyōna shimajima de kōsei sa rete imasu. Nippon de 120 man-nin ijō no hito ga chikyū-jō de dai jū mottomo jinkō no ōi kunidesushi. Nippon no jōtai wa, kenpō wa kokka genshu toshite no kunshu o kakuritsu suru koto, shika shi, koto naku, 1947-nen irai, gikai kunshu-kokudearu. Nippon de wa jijitsu-jō no shutodeari saidai no toshi no wakai wa, Tōkyōdesu. Nippon ga kōdo ni hattatsu shita kōgyō-kokudeari, naganen niwatatte sa re, dai ni no keizai taikoku, Beikoku no haigo ni aru sekai. Kore wa, eito no gurūpu no yuiitsu no hi seiyō no menbādesu. Gunji-teki ni, sore wa, 1952-nen irai, Beikoku to dōmei. Seiji shisutemu no keisei wa 5-nen ni Nippon de kaishi Seiki no Chūgoku no teikoku no bunka-teki eikyō kara. 16-Nen Seiki no Nippon wa, nishigawa to no chokusetsu sesshoku sa re, 19-nichi kara jōshō Seiki wa idaina chikara toshite, shokumin-chi o shutoku shi, futatsu no sekai taisen ni sanka shita. Chūgoku de no kakudai no sekkyoku-tekina seisaku wa Taiheiyōsensō to jiku-ryoku no haiboku o motarashita. Nippon no kako no shokumin-chi to senryō wa mada sono kinrin shokoku to no kankei o otta.

dadisony

Hier ist ein einfacher japanischer Text aus meinem Japanischbuch, den ich in die lateinische Umschrift umgewandelt habe: # nihon no supôtsu # sumô wa nihon no supôtsu desu. mukashi wa otona mo yoku sumô o shimashita. ima wa amari shimasen. demo nihonjin wa sumô o yoku mimasu. jûdô mo nihon no supôtsu desu. karate mo nihon no supôtsu desu. nihon no gakusei wa karate to jûdô o tokidoki shimasu. otona wa amari shimasen. kodomo wa yakyû o yoku shimasu. otona mo yakyû wa yoku mimasu.

Antwort hinzufügen